Hem

Välkommen till SKSR AB

Skorstensrenovering & Ventilation

Det finns olika sätt att renovera din skorsten invändigt. Ofta är det sotaren som uppmärksammar fastighetsägaren på enventuella brister, ibland med eldningsförbud som följd.


Braskaminer

Här på SKSR kan vi erbjuda kunden en säker och trygg kamininstallation. Vi installerar alla typer av braskaminer & spisinsatser.


Mur & Puts

Vi erbjuder det mesta inom mur & puts. Omramningar, nyggen och murning & puts efter önskemål.


Trygghet, säkerhet och hantverksskicklighet

Vi är medlemmar i Svenska Skorstenshantverkares Förening (SSHF)


Kontakt: SKSR AB – Garvaregatan – 461 31 Trollhättan – 0733-107938 – kontakt@sksr.se

Copyright SKSR AB – Med ensamrätt